Tapo - vše pro pohodlí vašich nohou
Celkem: 0 Kč   |   Přihlásit

Soukromí

V této sekci je vysvětlena naše politika týkající se jakýchkoli osobních informací, které nám při vašem vstupu na tento server případně poskytnete. Naším záměrem je chránit Vaše údaje na internetu stejným způsobem, jakým jsou chráněny při jiných způsobech našeho styku s Vámi - v prodejně nebo prostřednictvím telefonického styku.

Zásady společnosti TAPO Hradec Kralové při ochraně osobních údajů na internetu

1. Při vstupu na tento server (adresu) můžete nalézt informace o našich produktech a službách, přečíst si zprávy o nás nebo obdržet nejnovější informace nebo jiné služby přidané hodnoty, aniž byste nám o sobě poskytli jakékoli údaje.

2. Jestliže nám poskytnete Vaše osobní údaje, jako např. adresu, e-mail, číslo telefonu nebo faxu, případně klientskou identifikaci, tyto informace námi nebudou zveřejněny (sdíleny, prodány ani vyzrazeny) žádné třetí straně, ledaže jsme Vás o tom informovali, obdrželi k tomu Váš souhlas či to po nás bylo požadováno právními předpisy. Tyto informace, podobně jako informace o Vašich obchodních aktivitách a transakcích, budou námi uchovávány v souladu s našimi obvyklými standardy přísné bezpečnosti a principů uchovávání mlčenlivosti.

Za účelem poskytnutí ještě lepších služeb či za účelem maximalizace bezpečnosti, použijeme čas od času tzv. cookies.

Cookie je drobná informace, kterou internetový server uchovává v paměti internetovém prohlížeče Vašeho počítače a která může být později vyhledána. Cookie nepřečte žádný jiný internetový server než ten, který ji vytvořil. Cookies využíváme pro některé administrativní úkony, jakými je například uchování Vaší preference pro určitý druh informací nebo pro uložení vstupního hesla tak, abyste jej nemuseli zadávat pokaždé, když vstupujete na náš server. Většina cookies trvá pouze po dobu jediné seance nebo návštěvy. Žádná z nich neobsahuje informace, které by komukoli umožnily, aby Vás kontaktoval telefonem, přes e-mail nebo jiným nevyžádaným způsobem. Váš internetový prohlížeč je možné nastavit tak, že budete informováni pokaždé, když bude nějaká cookie vytvářena, anebo dokonce tak, aby se jejímu vytvoření zabránilo. Pro bližsí informace o podobném nastavení konzultujte nápovědu k Vašemu internetovému prohlížeči nebo Vašeho správce sítě.